Đăng nhập


Liên hệ

Khóa luyện thi IELTS


Khóa luyện thi  IELTS

Để đăng ký dịch vụ này xin click vào nút đăng ký bên dưới và điền thông tin của bạn vào.


Các khóa học luyện thi chứng chỉ IELTS mang bí quyết thi IELTS hiệu quả, giúp học viên giành được điểm thi mong muốn trong kỳ thi IELTS,  đồng thời tao môi trường thực hành tiếng Anh toàn diện cho học viên. Các giáo viên nhiều kinh nghiệm luyện thi của GPA hướng dẫn học viên một cách khoa học và chi tiết các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong luyện thi IELTS. Trong quá trình học, học viên sẽ được thực hiện các bài kiểm tra thử hàng tháng để có các chiến lược luyện thi phù hợp và đạt được kết quả cao trong bài thi chính thức.

Mục đích khóa học:

  • Làm quen với dạng bài thi của IELTS
  • Tập trung luyện 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo định hướng các chủ đề, dạng thức của bài thi  IELTS
  • Nắm vững chiến lược làm bài hiệu quả cho từng phần thi
  • Nâng cao khả năng phản xạ trong những tình huống giao tiếp thường gặp trong kỳ thi IELTS.
  • Nâng cao kỹ năng viết học thuật phù hợp với bài thi viết IELTS
  • Quản lý thời gian hiệu quả trong quá trình ôn luyện và khi làm bài

Chương trình học:                                 

Khóa    Điểm đầu vào Số giờ học Số giờ học/buổi Số bài kiểm tra
IELTS Foundation 3.0-3.5 40h  2h    2   
IELTS 5.5 4.0-5.0 50h 2h    2   
IELTS  6.5 >5.0 60h 2h    2   
IELTS Advance 6.5 20h 2h    1   

Giáo viên:

  • Giáo viên đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, có nhiều kinh nghiệm luyện thi IELTS.
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ sự phạm phù hợp với học sinh.
  • Tỷ lệ giáo viên: GPA bố trì phù hơp với từng chương trình học. Riêng khóa IELTS Advance 100% do GVNN giảng dạy.

Các khóa học chuẩn bị mở