Đăng nhập


Liên hệ

Khóa học viết Tiếng Anh cho học sinh trung học


Khóa học viết Tiếng Anh cho học sinh trung học

Để đăng ký dịch vụ này xin click vào nút đăng ký bên dưới và điền thông tin của bạn vào.


Khóa học thiết kế cho học sinh lớp 8,9,10 muốn rèn luyện các kỹ năng viết tiếng Anh để các bài viết trên lớp đạt kết quả tốt, chuẩn bị nền tảng cho các bài luận đại học hay các phần thi viết của các bài thi TOEFL, IELTS, SAT. Các bài tập đọc, viết sẽ giúp học sinh có khả năng phân tích ý, tạo ý tưởng và lập luận, sau đóp bố cục thành một bài viết hoàn chỉnh. Giáo viên sẽ giúp học sinh xử lý các vấn đề cơ bản trong viết luận học sinh Việt Nam thường gặp như sử dụng chuẩn xác dàn ý, từ ngữ, ngữ pháp.

Mục đích khóa học:

  • Làm quen với phong cách cơ bản trong viết luận tiếng Anh.
  • Tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ, tăng vốn từ vựng, tư duy viết
  • Giúp học sinh hình thành thói quen xây dựng ý tưởng và khai thác chủ đề.
  • Giúp học sinh phác thảo dàn ý, lập kế hoạch, cách thức xây dựng đoạn văn, tiểu luận hợp lý, chặt chẽ.
  • Sử dụng chính xác mẫu, cấu trúc câu, từ vựng và ngữ pháp tạo nền tảng vững chắc về viết luận bằng tiếng Anh.
  • Tạo tiền đề vững chắc cho học sinh để thực hiện các bài viết bằng tiếng Anh ở các cấp học cao hơn.

Chương trình học:                                          

Khóa học Số buổi học Số giờ học/buổi Thời gian
EW-HS 12 1.5 3 tháng


Giáo viên:

  • Giáo viên đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, có kinh nghiệm trong viết luận trong môi trường học thuật
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ phù hợp với chương trình.
  • Tỷ lệ giáo viên nước ngoài: GPA bố trí phù hợp với chương trình học.

Các khóa học chuẩn bị mở