Đăng nhập


Liên hệ

Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Dành cho Người đi làm (EWW)


Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Dành cho Người đi làm (EWW)

Để đăng ký dịch vụ này xin click vào nút đăng ký bên dưới và điền thông tin của bạn vào.


Khóa học được thiết kế cho cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng làm việc trong môi trường cần giao tiếp bằng tiếng Anh,  giúp người học hiểu được phong cách giao tiếp qua văn bản của người bản ngữ, phát triển kỹ năng viết văn bản, thư từ, tài liệu, báo cáo bằng tiếng Anh hiệu quả, chính xác, có sức thuyết phục nhất.
Được giảng dạy bởi những tư vấn viên dày dạn kinh nghiệm học tập từ các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago, khóa học sẽ giúp học viên khắc phục những điểm yếu phổ biến của người Việt khi giao tiếp bằng văn bản và viết bằng tiếng Anh, tự tin hơn khi giao tiếp bằng văn bản. Qua khoá học này, học viên cũng sẽ nâng cao kỹ năng viết chung cho các mục đích cá nhân và chuyên nghiệp. Đến cuối khóa học, học viên ​​sẽ biết cách phát triển giọng văn và khả năng viết có mục đích, thành thạo cách soạn văn bản chuyên nghiệp và tự tin trong giao tiếp bằng văn bản.


Mục tiêu khóa học

  • Nắm được những yếu tố cần thiết để giao tiếp hiệu quả qua văn bản
  • Nắm được các phong cách viết tuỳ theo mục đích và có các công cụ để thực hiện việc giao tiếp qua văn bản hiệu quả
  • Khắc phục những điểm yếu phổ biến của người Việt khi giao tiếp bằng văn bản và viết bằng tiếng Anh, tự tin hơn khi giao tiếp bằng văn bản
  • Hiểu được phong cách giao tiếp qua văn bản của người bản ngữ
  • Phát triển kỹ năng viết văn bản, thư từ, tài liệu, báo cáo bằng tiếng Anh hiệu quả, chính sác, có sức thuyết phục nhất.
  • Nâng cao kỹ năng viết chung cho các mục đích cá nhân và chuyên nghiệp.
  • Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản và tài liệu giao dịch trong văn phòng và công việc

Chương trình học: 

Khóa học Số buổi học Số giờ học/buổi Số buổi học /tuần Thời gian
EWW 12 1.5 1 buổi 2 tháng

Giáo viên:

  • Giáo viên đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, có kinh nghiệm trong viết các văn bản trong công việc.
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ phù hợp với chương trình.
  • Tỷ lệ giáo viên nước ngoài: GPA bố trí phù hợp với chương trình học.


 


Các khóa học chuẩn bị mở