Đăng nhập


Liên hệ

Xin học bổng đại học (năm lớp 12)


Xin học bổng đại học (năm lớp 12)

Để đăng ký dịch vụ này xin click vào nút đăng ký bên dưới và điền thông tin của bạn vào.


Bắt đầu từ hè năm lớp 11, chuyên viên GPA tốt nghiệp từ Harvard, Princeton, University of Chicago… sẽ làm việc trực tiếp với học sinh theo hình thức 1 thầy 1 trò trong các công đoạn xây dựng chiến lược làm hồ sơ, chọn trường, viết luận và xin học bổng thành công. Xem chi tiết ở đây


Các khóa học chuẩn bị mở