Đăng nhập


Liên hệ

Trại hè Quốc tế

Trải nghiệm khác biệt!

Bạn đang tìm kiếm những chuyến đi thực tế mang lại những bài học ý nghĩa?
Các chương trình phát triển kĩ năng của GPA kết hợp các hoạt động xã hội tập thể sôi động; là cơ hội gặp gỡ bạn bè mới, tiếp thu kiến thức để phát triển bản thân và có cái nhìn tích cực hơn về thế giới. Tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Mỹ, các hoạt động bên ngoài trường học được coi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của học sinh trong tương lai.

Học sinh thu được gì?

  • Làm quen với nền văn hóa đa dạng
  • Định hướng học tập cho tương lai
  • Tìm được hứng thú học tập
  • Tiếp xúc với chương trình đào tạo phát triển
  • Tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh
  • Cái nhìn tích cực về thế giới xung quanh

GPA giới thiệu các chương trình trại hè quốc tế đa dạng phù hợp với từng nhu cầu đào tạo và độ tuổi từ 9 đến 22 như sau:


Các khóa học chuẩn bị mở