Đăng nhập


Liên hệ

Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Golden Path Guide, dịch vụ thông tin và giáo dục quốc tế của Công ty Golden Path Academics, LLC.

Những điều khoản sử dụng sau đây được áp dụng cho Golden Path Guide tại địa chỉ www.goldenpathguide.comwww.gpa.vn, nội dung miễn phí hoặc thu phí, và các diễn đàn trên mạng của chúng tôi, cũng như bất kỳ trang web, dịch vụ kỹ thuật số hay di động hoặc các ứng dụng khác có link tới điều khoản sử dụng này.

Bản quyền

© Copyright 2012 by Golden Path Academics, LLC, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. Văn bản, đồ họa, tài liệu và mật mã được bảo vệ bởi luật bản quyền của Mỹ và quốc tế.

Chấp nhận các điều khoản

Công ty Golden Path Academics, LLC duy trì trang web này với các mục đích: cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu, sản phẩm và dịch vụ của Golden Path Academics, LLC, thực thi các giao dịch trên mạng, và hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng. Golden Path Academics, LLC yêu cầu tất cả khách tham quan (những) trang web của chúng tôi trên mạng tôn trọng triệt để các điều lệ và quy định dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web của chung tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Vui lòng đọc và xem xét kỹ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn không nên vào trang web.

Thông tin của người sử dụng

Golden Path Academics, LLC có thể sử dụng thông tin thu thập được liên quan đến bạn, bao gồm địa chỉ IP, tên, địa chỉ thư, địa chỉ email và việc bạn sử dụng trang web, cho mục đích nội bộ và marketing. Thêm vào đó, Golden Path Academics, LLC có quyền, theo yêu cầu của pháp luật, tiết lộ những thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hay các dịch vụ của trang web, hoặc những thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình sử dụng trang web và các dịch vụ của trang web, hoặc những thông tin bạn được cung cấp và những thông tin do Golden Path Academics thu thập. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi.

Sử dụng nội dung

Điều kiện để bạn sử dụng trang web của chúng tôi là bạn phải đảm bảo với Golden Path Academics, LLC rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này, hay các thành phần của trang web, vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hay bị nghiêm cấm bởi Điều khoản Sử dụng. Golden Path Academics, LLC cho phép bạn xem hay tải về một bản sao tài liệu trên trang web để phục vụ duy nhất cho mục đích sử dụng cá nhân, không mang tính thương mại của bạn. Bạn phải giữ nguyên tất cả các ghi chú về bản quyền, bao gồm các lưu ý và trích dẫn về bản quyền có ở bất kỳ tài liệu nào được tải về. Bạn không được sao chép, chỉnh sửa, phân phối, tái phát hành, bán lại hay sử dụng để tạo ra sản phẩm từ các nội dung, hình ảnh, số liệu, công nghệ hay tài liệu trên trang web (“Nội dung”) mà không được sự cho phép bằng văn bản của Golden Path Academics, LLC.

Quyền sở hữu

Nội dung trình bày trên trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh, ghi chú, báo cáo, bài viết, bài báo, phần mềm và các tài liệu khác, là tài sản của Golden Path Academics, LLC hoặc của những người khác. Trừ khi có chỉ dẫn khác, tất cả những gì bạn thấy hoặc đọc trên trang web đều được đăng ký bản quyền và không được phép sử dụng ngoại trừ những trường hợp được nêu rõ trong điều khoản sử dụng này hoặc trong văn bản liên quan trên trang web. Việc sử dụng Nội Dung bởi bạn hoặc bất cứ ai do bạn ủy quyền đều bị nghiêm cấm trừ khi được cho phép một cách cụ thể bởi điều khoản sử dụng hoặc nhận được sự cho phép bằng văn bản từ trước. Bất kỳ việc sử dụng nội dung không được cấp phép nào đều có thể vi phạm luật bản quyền Hoa Kỳ, luật thương hiệu, luật về sự riêng tư và xuất bản, các quy định và đạo luật hoặc luật về quyền tài phán nước ngoài. Các thương hiệu, logo, và ký hiệu dịch vụ (quy chung là “thương hiệu”) trình bày trên trang web này là những thương hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của Golden Path Academics, LLC và các đối tác khác.

Không bảo đảm

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo sự chính xác và cập nhật cho tất cả các tài liệu, Golden Path Academics, LLC không đại diện, đảm bảo hay cam đoan về tính sẵn sàng, độ chính xác, sự lưu hành hay hoàn thiện của trang web cũng như nội dung của trang web. Trang web này và toàn bộ Nội dung của trang web được cung cấp “như hiện có” và “theo hiện trạng”. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng trang web và Nội dung của trang web.

Đối với những người sử dụng trang web này để phân phát sản phẩm và dịch vụ của Golden Path Academics, LLC, sẽ áp dụng các điều khoản về đơn yêu cầu đã hoàn thành hay thỏa thuận được ký (cụ thể là các mục về Từ chối Bảo đảm và Giới hạn Trách nhiệm)

Tại trang web này, bạn sẽ thấy cả những nội dung, chức năng, thông tin, và công cụ, bao gồm cả những thứ do đối tác thứ ba cung cấp, không phải là tài sản của Golden Path Academics, LLC. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo thông tin do Golden Path Academics, LLC và các đối tác thứ ba cung cấp chính xác và kịp thời, chúng tôi không thể bảo đảm và tuyệt đối cũng như không cam đoan rằng các nội dung, chức năng, thông tin và công cụ không có lỗi hay việc truy cập của bạn không bị gián đoạn hay các tài liệu được truy cập từ trang web không có virus. Golden Path Academics, LLC có quyền chỉnh sửa hay chấm dứt hoạt động của trang web vì bất cứ lý do gì.

Giới hạn trách nhiệm

Mặc dù Golden Path Academics, LLC đã triển khai các bước thỏa đáng để bảo đảm rằng thông tin mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web được bảo mật, và tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rò rỉ an ninh hay truy cập trái phép do kết quả của việc người sử dụng để lộ thông tin về chi tiết đăng nhập, tên và mật khẩu. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc bảo vệ tính bí mật của tên và mật khẩu truy cập, và tất cả các hoạt động diễn ra với mật khẩu hay tài khoản của bạn. Bạn phải đồng ý thông báo ngay cho Golden Path Academics, LLC về bất kỳ việc sử dụng trách phép nào tài khoản của bạn hoặc bất kỳ sự rò rỉ an ninh nào mà bạn biết.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Golden Path Academics, LLC và nhân viên, giám đốc, đại lý, cơ quan cấp phép, nhà cung cấp nội dung và các nhà cung cấp khác của Golden Path Academics, LLC không chịu trách nhiệm về các hư hỏng, mất mát hay tai nạn trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, vô tình hay do hậu quả, liên quan đến bất kỳ loại virus nào gây ra các hư hỏng cho thiết bị vi tính của bạn, hư hỏng hay mất mát số liệu, lợi nhuận, hay bất cứ vấn đề nào phát sinh hay liên quan, một cách toàn bộ hay từng phần, đối với việc sử dụng hay trình bày trang web này và các trang web được liên kết, bởi bất kỳ quyết định hay hành động nào dựa trên sự tin tưởng nội dung, cho dù trên cơ sở vi phạm, hợp đồng, bất cẩn, trách nhiệm tuyệt đối hay bất kỳ hình thức nào khác, ngay cả khi Golden Path Academics, LLC và người liên quan của mình được thông báo về nguy cơ xảy ra những thiệt hại đó. Giải pháp duy nhất của bạn đối với những thiệt hại này là ngừng sử dụng trang web.

Đường link và truy cập vào những trang web khác

Trên trang web này, bạn sẽ thấy có những đường link chuyển bạn đến trang web của các tổ chức có thể cung cấp cho bạn các thông tin và chức năng hữu dụng. Với việc có đường link tới những trang web khác, Golden Path Academics, LLC không khẳng định hay ám chỉ rằng chúng tôi có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với các tổ chức này. Golden Path Academics, LLC không chịu trách nhiệm về nội dung hay hoạt động của những trang web này cũng như các giao dịch của bạn với họ. Hơn nữa, Golden Path Academics, LLC luôn cố gắng giữ những đường link này chính xác và kịp thời nhất có thể, nhưng chúng tôi không đảm bảo và tuyệt đối không khẳng định rằng chúng luôn đưa bạn đến địa chỉ trang web của bên thứ ba. Những đường link từ trang web và dẫn tới trang web này không ám chỉ sự bảo trợ của Golden Path Academics, LLC đối với các trang đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không gây tổn thất cho Golden Path Academics, LLC và những người liên quan (giám đốc, quan chức, nhân viên, đại lý) về bất cứ mất mát, chi phí, thiệt hại nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bạn hay bên thứ ba nào gây ra hay phát sinh từ việc dùng trang web hay bất kỳ Nội dung nào trên trang web.

Luật điều chỉnh

Mọi khía cạnh của bản Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật nội dung bang Delaware và New York mà không đề cập đến mọi điều khoản liên quan tới tranh chấp pháp luật. Việc Golden Path Academics, LLC không thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của bản điều khoản sử dụng này sẽ không được xem như từ bỏ quyền hay điều khoản đó. Tuy vậy, nếu bất cứ điều khoản nào của bản điều khoản sử dụng này bị một tòa án có thẩm quyền tuyên vô hiệu, các bên đồng ý rằng tòa án sẽ cố gắng tạo hiệu lực pháp lý cho ý tưởng của các bên thể hiện trong điều khoản đó và bất kỳ điều khoản nào khác của bản điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực thực hiện.

Những điều khoản khác

Bạn đồng ý không dùng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào để can thiệp hay thử can thiệp vào hoạt động của trang web hay các giao dịch nào được thực hiện trên trang web. Bạn đồng ý không mạo danh bất cứ một người hay tổ chức nào, hoặc phát ngôn sai lệch hay xuyên tạc đặc điểm nhận dạng của mình hay người quen với một người hay tổ chức khác.

Golden Path Academics, LLC có quyền đơn phương chấm dứt mật khẩu, tài khoản, hay việc sử dụng trang web của bạn với bất kỳ lý do gì. Thêm vào đó, Golden Path Academics, LLC có thể đăng các thông báo, hoặc đường link dẫn tới các thông báo qua trang web để thông báo với bạn việc thay đổi các điều khoản, trang web, hay các vấn đề quan trọng khác.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng, chính sác bảo mật hay hoạt động của trang web, hoặc gặp vấn đề gì hay phát hiện ra những lỗi sai về nội dung, vui lòng liên hệ với Golden Path Academics, LLC qua địa chỉ email inquiries@goldenpathacademics.com.

Những điều khoản này được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 12/7/2012