Đăng nhập


Liên hệ

Chính sách Bảo mật

Công ty Golden Path Academics, LLC hiểu và coi sự riêng tư của bạn là rất quan trọng. Chúng tôi cam đoan bảo đảm an toàn các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Phạm vi cam đoan của Golden Path Academics, LLC được miêu tả tại Chính sách Bảo mật dưới đây.

Lựa chọn của người sử dụng về thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể sử dụng trang web của Golden Path Academics, LLC mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào; tuy nhiên, việc sử dụng một số dịch vụ nhất định của trang web có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi nêu rõ phần nào cần thông tin cá nhân và phần nào không cần. Khi cung cấp thông tin, bạn đồng ý với việc Golden Path Academics, LLC sử dụng thông tin của mình như được miêu tả sau đây.

Chúng tôi thu thập loại thông tin nào?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web, đăng ký dịch vụ nhận thư tin tức, hoặc tham gia trả lời bảng câu hỏi điều tra. Khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu điền tên, địa chỉ email, địa chỉ thư hay số điện thoại nếu cần thiết.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì?

Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn có thể được sử dụng cho những mục tiêu sau:

-       Để cá nhân hóa các trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng các nhu cầu cá nhân của bạn tốt hơn)

-       Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web cung cấp dựa trên thông tin và phản hồi nhận được từ phía bạn)

-       Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và yêu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn)

-       Để quản lý các cuộc thi, khuyến mại, bảng câu hỏi điều tra và các tính năng khác của trang web

-       Để gửi email theo định kỳ

 Địa chỉ email bạn cung cấp để chúng tôi xử lý các yêu cầu có thể được dùng để gửi thông tin và cập nhật các nội dụng liên quan đến yêu cầu của bạn, để thỉnh thoảng nhận tin tức công ty, cập nhật các vấn đề, các sản phẩm liên quan hay thông tin dịch vụ, vv.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thi hành các biện pháp an ninh đa dạng nhẳm duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, cung cấp hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi sử dụng máy chủ an toàn.

Chúng tôi có sử dụng cookie không?

Có. Cookie là những tệp nhỏ mà một trang web hay nhà cung cấp dịch vụ của trang web đó tải về ổ cứng trong máy vi tính của bạn thông qua các tương tác của bạn với trang web - nếu bạn cho phép - nhằm giúp cho hệ thống của trang web hay nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng thao tác của bạn và ghi nhớ một số thông tin nhất định. Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu lại các ưu tiên của bạn nhằm phục vụ những lần truy cập tiếp theo, theo dõi các quảng cáo và thu thập dữ liệu tổng thể về lưu lượng trang web và tương tác của trang web, nhằm mục đích đưa ra những tính năng và công cụ tốt hơn trên trang web trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ thứ ba để hỗ trợ chúng tôi hiểu khách tham quan trang web của mình rõ hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin thu thập ngoại trừ việc giúp chúng tôi quản lý và cải thiện công việc kinh doanh.

Chúng tôi có để lộ thông tin với bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hay chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác bên ngoài. Ở đây không bao gồm những đối tác tin tưởng giúp đỡ chúng tôi điều hành trang web, quản lý hoạt động kinh doanh, hay cung cấp dịch vụ cho bạn, miễn là các đối tác này đồng ý bảo mật thông tin. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi cho rằng việc tiết lộ là tuân thủ pháp luật, tuân theo chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hay sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, không thông tin cá nhân có thể nhận dạng nào của khách tham quan trang web được cung cấp cho các đối tác khác để kinh doanh, quảng cáo hay cho các mục đích sử dụng khác.

Đường link của các bên thứ ba

Đôi khi trang web của chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Trang web của những bên thứ ba này có Chính sách Bảo mật riêng biệt và độc lập. Vì vậy, chúng tôi không có trách nhiệm hay quyền hạn gì đối với nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Mặc dù vậy, chúng tôi muốn bảo vệ sự liêm chính của trang web của mình và hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào về những trang web này.

Tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng 


Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), chúng tôi không thu thập thông tin của bất cứ ai dưới 13 tuổi. Tất cả trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người ít nhất 13 tuổi.

Chính sách chỉ áp dụng với bảo mật trên mạng

Chính sách Bảo mật trên mạng này chỉ áp dụng đối với những thông tin thu thập qua trang web của chúng tôi chứ không áp dụng với những thông tin thu thập qua các phướng thức khác không qua mạng.

Điều khoản Sử dụng

Xin vào mục Điu khon S dng để tìm hiểu về việc sử dụng, tuyên bố từ chối và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với việc sử dụng trang web http://www.goldenpathguide.com.

Sự đồng ý của bạn

Sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đồng ý với Chính sách Bảo mật.

Những thay đổi đối trong Chính sách Bảo mật

Nếu quyết định thay đổi Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi lên trang web này, và/hoặc cập nhật ngày chỉnh sửa Chính sách Bảo mật dưới đây.

Chính sách này được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 12/7/2012