Login


Contact Us

Foundation of Essay Writing (FEW)


Foundation of Essay Writing (FEW)

To sign up for this service please click the sign up button below and fill out the form.


Khóa học thiết kế cho học sinh các lớp 9,10,11 muốn xây dựng nền tảng viết tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu của các bài luận đại học và các bài thi viết của các kỳ thi chứng chỉ quốc tế: TOEFL, IELTS, SAT. Ngoài việc tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ, khoá học cũng tập trung vào giúp các em xây dựng ý tưởng và khai thác các chủ đề phổ biến. Giáo viên cũng sẽ giúp các em sử dụng chính xác cấu trúc câu, từ vựng và ngữ pháp và tránh những lỗi học sinh Việt Nam thường gặp phải. Đến cuối khóa học, học sinh sẽ có một nền tảng vững chắc để tiến hành viết các bài luận khi vào đại học.  


Mục đích khóa học:

  • Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của phong cách viết học thuật và viết luận tiếng Anh.
  • Tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ , giúp học sinh xây dựng ý tưởng và khai thác các chủ đề phổ biến.
  • Giúp học sinh lập kế hoạch và phác thảo dàn ý, cách thức xây dựng đoạn văn và tiểu luận hợp lý.
  • Giúp học sinh nắm và sử dụng chính xác cấu trúc câu, từ vựng, ngữ pháp, tránh lỗi sai thường gặp.
  • Tạo nền tảng vững chắc để tiến hành viết các bài luận khi vào đại học.  


Chương trình học:  

Lớp    Số buổi học   Số giờ học/buổi  Số buổi học /tuần Thời gian
FEW    8 1.5 1 buổi 2 tháng


Giáo viên:

  • Giáo viên đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, có kinh nghiệm trong viết luận trong môi trường học thuật
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ phù hợp với chương trình.
  • Tỷ lệ giáo viên nước ngoài: GPA bố trí phù hợp với chương trình học.
     

New Courses & Update