Login


Contact Us

English for Juniors (EFJ)


English for Juniors (EFJ)

To sign up for this service please click the sign up button below and fill out the form.


Khóa học thiết kế cho học sinh từ 5-11 tuổi, xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc để học sinh tiếp tục học tập thành công các chương trình tiếng Anh nâng cao. Các giáo viên 100% là bản ngữ, có kinh nghiệm giảng dạy thiếu nhi sẽ nhúng học sinh vào môi trường tiếng Anh; giúp học sinh thẩm thấu ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự nhiên qua các hoạt động “đóng vai”,” hát”, “trò chơi” .
Học sinh được tạo môi trường học tập thoải mái, phát triển sự tự tin – chìa khóa của thành công trong học ngoại ngữ;  có cơ hội tham dự các Chương trình học ngoại khóa đặc biệt của GPA để phát triển tư duy, kỹ năng xã hội;  các khóa học nâng cao đặc biệt của GPA như Tiếng Anh cho thiếu niên, Tư duy phản biện,  Tiếng Anh hùng biện, Kỹ năng viết luận; đồng thời có thể sẵn sàng tham gia Kỳ thi Cambridge và TOEFL cho học sinh tiểu học.

Mục đích khóa học:

  • Khơi dậy sự yêu thích, đam mê và chủ động trong môi trường tiếng Anh.
  • Phát triển bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết; chú trọng kỹ năng nghe, nói
  • Xây dựng vốn từ vựng, phát âm chuẩn, phản xạ giao tiếp nhanh.
  • Giúp các em tự tin diễn đạt các ý tưởng của bản thân bằng tiếng Anh một cách chủ động & tự nhiên nhất.
  • Phát triển các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng tư duy sáng tạo.

Chương trình học:     

Khóa Giáo trình Số buổi học Số giờ học/buổi
EFJ 1 ODI 1 44 1.5
EFJ 2 ODI 2 62 1.5
EFJ 3 ODI 3 62 1.5
EFJ 4 ODI 4 62 1.5
EFJ 5 ODI 5 62 1.5
EFJ 6 ODI 6 62 1.5


Giáo viên:

  • Giáo viên 100% là bản ngữ đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, có chứng chỉ sư phạm quốc tế.
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ phù hợp với học sinh.

Other Services You May Be Interested In
Story Telling (ST)
read and learn english (rl)

New Courses & Update