Login


Contact Us

College Writing & Research (CWR)


College Writing & Research (CWR)

To sign up for this service please click the sign up button below and fill out the form.


Khóa học giúp cho học viên nắm được các nguyên tắc của văn bản học thuật, đặc biệt là những nguyên tắc sử dụng trong các thể loại văn bản nghiên cứu; hiểu tính hiệu quả của một văn bản, hình ảnh, thông tin liên lạc điện tử; biết trình bày các nội dung của báo cáo nghiên cứu sử dụng Powerpoint, Prezi hoặc các công cụ web khác có sẵn.

Học viên sẽ có cơ hội thực hiện một đề tài nghiên cứu về một chủ đề mà các em đặc biệt quan tâm, yêu thích, mang tính tranh cãi và có thể tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Giảng viên sẽ hướng dẫn các em từ cách lựa chọn câu hỏi nghiên cứu cho tới việc đưa ra giả định, tìm kiếm thông tin và tài liệu chất lượng, để có được những khám phá một cách khoa học, thực hiện một bài nghiên cứu hoàn chỉnh và phát triển các kĩ năng quan trọng khi bước chân vào giảng đường đại học nước ngoài.


Mục đích khóa học:

  • Làm quen với các thể loại bài nghiên cứu và cách thức làm nghiên cứu
  • Xác định và sử dụng các nguồn tư liệu để trả lời các câu hỏi nghiên cứu
  • Làm quen với các nguyên tắc của văn bản học thuật (ví dụ thế nào là MLA), đặc biệt là những nguyên tắc sử dụng trong các thể loại văn bản nghiên cứu
  • Xác định các quan điểm khác nhau về chủ đề lựa chọn và tổng hợp những quan điểm thành một bài trình bày mạch lạc,  súc tích và triệt để (tối thiểu 10 trang, với ít nhất 6 nguồn)
  • Thực hiện một bài nghiên cứu hoàn chỉnh và phát triển các kĩ năng quan trọng khi bước chân vào giảng đường đại học nước ngoài.


Chương trình học:                                 

Khóa học Số giờ học/buổi  Thời gian học
College Writing & Research 1.5h 12 buổi


Giáo viên:

  • Giáo viên đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, từng học ở một trường quốc tế danh tiếng.
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ sư phạm phù hợp với học sinh.
     

New Courses & Update