Login


Contact Us

English for Adults

Chương trình Tiếng Anh cho người lớn được GPA thiết kế dành cho người lớn, sinh viên, các đối tượng cần học tiếng Anh bài bản, phát triển các kỹ năng như nghe, nói, đọc & viết; xây dựng vững chắc kiến thức ngữ pháp và từ vựng, kỹ năng viết, sử dụng từ ngữ và cấu trúc chuẩn xác để có nền tảng vững chắc học tiếp các khóa luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL.
Đặc biệt, chương trình được gia tăng hiệu quả bằng những nội dung văn hóa, xã hội và kinh doanh để có nền tảng vững chắc để học tập, làm việc  thành công trong các môi trường đẳng cấp và chuyên nghiệp.
Tham gia khóa học, học viên có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo quý báu từ các môi trường học thuật và kinh tế của Mỹ, Anh Quốc và cá khóa học chuyên sâu được thiết kế  bởi các giáo viên tốt nghiệp các trường danh tiếng như Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.

  • Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn
  • Ngữ pháp tiếng Anh


COMMUNNICATION ENGLISH (CE)
COMMUNNICATION ENGLISH (CE)

Course is designed for adults, students and learners who want to learn English from the basic, which helps them improve English skills such as listening, speaking, reading and writing, build a strong foundation for studying and working through improving efficiency of using cultural, social and business knowledge as well as work successfully in professional environment. By joining the course, students have chance to access to sources of valuable references from the academic and economic environment of the United States, Britain and several intensive course designed by teachers graduating from prestigious schools such as Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.

ENGLISH GRAMMAR (EG)
ENGLISH GRAMMAR (EG)

Course is designed for adults, students and learners who want to learn English from the basic, which helps them build a solid knowledge in grammar and vocabulary, increase the efficiency in writing article, using correct words and structures for further courses like TOEIC, IELTS, TOEFL as well as work successfully in the professional environment. By joining the course, students have chance to access to sources of valuable references from the academic and economic environment of the United States, Britain and several intensive course designed by teachers graduating from prestigious schools such as Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.

New Courses & Update